https://www.youtube.com/channel/UClSJBlFWwYZSJX5HgaqtyNQ
☆ 網站計數器 ☆
會員登入
帳號:

密碼:

記住我忘記密碼?

現在註冊!
計數器
今天: 239239239
昨天: 131131131
本週: 609609609
本月: 8843884388438843
總計: 614401614401614401614401614401614401
平均: 313313313
線上使用者
3人線上 (1人在瀏覽☆ 網站計數器 ☆)

會員: 0
訪客: 3

更多…
網站佈景

(共 5 個樣板佈景)

統計計數報表 (訪客計數) <http://kinghungip.org>

有效資料數 : 3000 (2024-02-16 -> 2024-02-27)
參照網址(一覽)
Irregular Expression Irregular Expression 6
https://www.google.com/ https://www.google.com/ 4

搜尋關鍵分析
http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=50 http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=50 2
http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=115 http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=115 1
http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=14 http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=14 1

星期分析
星期日 星期日 86,008 (14%)
星期一 星期一 83,970 (14%)
星期二 星期二 87,932 (14%)
星期三 星期三 89,051 (14%)
星期四 星期四 85,034 (14%)
星期五 星期五 91,250 (15%)
星期六 星期六 91,145 (15%)

時間帶分析
00 5079Robot : 20022 25,101 (4%)
01 4933Robot : 19945 24,878 (4%)
02 5059Robot : 19708 24,767 (4%)
03 5348Robot : 20027 25,375 (4%)
04 4826Robot : 19438 24,264 (4%)
05 5261Robot : 20417 25,678 (4%)
06 5569Robot : 20406 25,975 (4%)
07 5572Robot : 19974 25,546 (4%)
08 5794Robot : 19814 25,608 (4%)
09 6623Robot : 20084 26,707 (4%)
10 6504Robot : 19986 26,490 (4%)
11 7262Robot : 19447 26,709 (4%)
12 5938Robot : 19423 25,361 (4%)
13 6801Robot : 19421 26,222 (4%)
14 6428Robot : 19642 26,070 (4%)
15 5917Robot : 19874 25,791 (4%)
16 5620Robot : 19504 25,124 (4%)
17 6408Robot : 18953 25,361 (4%)
18 6234Robot : 19704 25,938 (4%)
19 6201Robot : 19777 25,978 (4%)
20 5723Robot : 19409 25,132 (4%)
21 5964Robot : 19614 25,578 (4%)
22 5558Robot : 19970 25,528 (4%)
23 5806Robot : 19414 25,220 (4%)