https://youtu.be/UJdlYepJjZQ
☆ 網站計數器 ☆
會員登入
帳號:

密碼:

記住我忘記密碼?

現在註冊!
計數器
今天: 3434
昨天: 215215215
本週: 1389138913891389
本月: 1389138913891389
總計: 570586570586570586570586570586570586
平均: 314314314
線上使用者
5人線上 (1人在瀏覽☆ 網站計數器 ☆)

會員: 0
訪客: 5

更多…
網站佈景

(共 5 個樣板佈景)

統計計數報表 (訪客計數) <http://kinghungip.org>

有效資料數 : 3000 (2023-09-24 -> 2023-10-05)
參照網址(一覽)
https://www.google.com/ https://www.google.com/ 3
https://www.netcraft.com/ https://www.netcraft.com/ 2
Irregular Expression Irregular Expression 1

搜尋關鍵分析
equallyf2t equallyf2t 2
http://kinghungip.org/modules/tad_book3/ http://kinghungip.org/modules/tad_book3/ 1
http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=12 http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=12 1
http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=50 http://kinghungip.org/modules/tad_discuss/discuss.php?DiscussID=50 1

星期分析
星期日 星期日 79,832 (14%)
星期一 星期一 77,900 (14%)
星期二 星期二 80,589 (14%)
星期三 星期三 82,165 (14%)
星期四 星期四 79,446 (14%)
星期五 星期五 85,360 (15%)
星期六 星期六 85,283 (15%)

時間帶分析
00 4896Robot : 18207 23,103 (4%)
01 4715Robot : 18185 22,900 (4%)
02 4870Robot : 18036 22,906 (4%)
03 5137Robot : 18581 23,718 (4%)
04 4613Robot : 17899 22,512 (4%)
05 5053Robot : 18704 23,757 (4%)
06 5404Robot : 18787 24,191 (4%)
07 5384Robot : 18287 23,671 (4%)
08 5573Robot : 18121 23,694 (4%)
09 6426Robot : 18449 24,875 (4%)
10 6155Robot : 18253 24,408 (4%)
11 7057Robot : 17795 24,852 (4%)
12 5723Robot : 17807 23,530 (4%)
13 6557Robot : 17827 24,384 (4%)
14 5998Robot : 18078 24,076 (4%)
15 5700Robot : 18287 23,987 (4%)
16 5399Robot : 17922 23,321 (4%)
17 6162Robot : 17502 23,664 (4%)
18 6013Robot : 18313 24,326 (4%)
19 6000Robot : 18319 24,319 (4%)
20 5501Robot : 17973 23,474 (4%)
21 5781Robot : 18070 23,851 (4%)
22 5322Robot : 18329 23,651 (4%)
23 5614Robot : 17802 23,416 (4%)