https://youtu.be/UJdlYepJjZQ
會員登入    
 + 註冊新帳號
  • Main navigation
命運網農曆對照
會員登入
帳號:

密碼:

記住我忘記密碼?

現在註冊!
線上使用者
2人線上 (1人在瀏覽網站計數器)

會員: 0
訪客: 2

更多…
本站資訊
管理員
kinghungip
kinghungip
 

統計計數報表 (訪客計數) <http://kinghungip.org/1284>

有效資料數 : 3000 (2020-11-09 -> 2021-04-19)
參照網址(一覽)
Irregular Expression Irregular Expression 2

搜尋關鍵分析

星期分析
星期日 星期日 3,403 (14%)
星期一 星期一 3,269 (14%)
星期二 星期二 3,415 (14%)
星期三 星期三 3,926 (16%)
星期四 星期四 3,467 (14%)
星期五 星期五 3,376 (14%)
星期六 星期六 3,302 (14%)

時間帶分析
00 542Robot : 498 1,040 (4%)
01 493Robot : 413 906 (4%)
02 509Robot : 460 969 (4%)
03 436Robot : 471 907 (4%)
04 549Robot : 426 975 (4%)
05 582Robot : 492 1,074 (4%)
06 519Robot : 445 964 (4%)
07 519Robot : 471 990 (4%)
08 542Robot : 528 1,070 (4%)
09 533Robot : 459 992 (4%)
10 536Robot : 512 1,048 (4%)
11 1007Robot : 460 1,467 (6%)
12 551Robot : 498 1,049 (4%)
13 543Robot : 452 995 (4%)
14 493Robot : 505 998 (4%)
15 489Robot : 455 944 (4%)
16 503Robot : 469 972 (4%)
17 496Robot : 413 909 (4%)
18 545Robot : 478 1,023 (4%)
19 541Robot : 462 1,003 (4%)
20 550Robot : 447 997 (4%)
21 498Robot : 460 958 (4%)
22 517Robot : 462 979 (4%)
23 482Robot : 447 929 (4%)